VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 1. Hierbij geeft u toestemming aan het bedrijf AUDIO PARTNER s.r.o., gevestigd te Mezi Vodami 23, 143 00 Praag 4, ID-nr: 27114147, ingeschreven in het handelsregister van de Stedelijke Rechtbank te Praag, afdeling C, dossier nr. 109711 (hierna te noemen “de beheerder“), om in de zin van Wet nr. 101/2000 inzake de bescherming van persoonsgegevens (hierna te noemen: “de wet inzake de bescherming van persoonsgegevens“) de volgende persoonsgegevens te verwerken: voor- en achternaam, e-mail, telefoonnummer, koopgedrag.
 2. Uw voor- en achternaam, e-mail, telefoonnummer en koopgedrag moeten worden verwerkt voor de verzending van marketingberichten. Deze gegevens worden door de Beheerder verwerkt totdat u uw toestemming intrekt.
 3. U geeft uw uitdrukkelijke toestemming voor bovengenoemde verwerking. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken, bijvoorbeeld door een e-mail of brief te sturen naar AUDIO PARTNER s.r.o.
 4. De verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd door de Beheerder; persoonsgegevens kunnen echter ook door de volgende verwerkers voor de Beheerder worden verwerkt: softwareleverancier Yottly DiffSolutions s.r.o.
 5. Volgens de Wet op de bescherming van persoonsgegevens hebt u het recht om:
  • uw toestemming op elk moment in te trekken,
  • ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken,
  • uitleg over de verwerking van persoonsgegevens van ons te vragen,
  • inzage in uw gegevens te vragen en deze te laten bijwerken of rectificeren,
  • ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen, en in geval van twijfel over de naleving van de plichten gerelateerd aan de verwerking van persoonsgegevens contact op te nemen met ons of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Searched phrases

Categories

Merken

Een momentje